دوست دارید لباس های سفیدتان، سفیدتر شوند⁉️ آنها ...- کانال آکابانو

دوست دارید لباس های سفیدتان، سفیدتر شوند⁉️ آنها را در آب داغ همراه با تیکه ای لیمو ترش به مدت ده دقیقه خیس کنید.

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: