یادمان نرود... دردفترديكته فردايمان بنويسيم: ان...- کانال آکابانو

یادمان نرود... دردفترديكته فردايمان بنويسيم: انسان بودن، پاک بودن ،مسئول بودن ودرانديشه سرنوشت ديگران بودن ،وظيفه نیست!!! بلكه بایدجزصفت آدمی باشد... شبتون آروم ودر پناه خدا @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط