❣❣:❣❣ عهد بستم نفسم باشی و مڹ باشم و تو اے ڪہ...- کانال آکابانو

❣❣:❣❣ عهد بستم نفسم باشی و مڹ باشم و تو اے ڪہ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

❣❣:❣❣ عهد بستم نفسم باشی و مڹ باشم و تو اے ڪہ بی تو نفسم تنڪَ‌ودلم تنڪَ‌تر است. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط