دوست مجازی نمیدانم ازکدام شهری!پیری یاجوان؟ نز...- کانال آکابانو

دوست مجازی نمیدانم ازکدام شهری!پیری یاجوان؟ نز...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

دوست مجازی نمیدانم ازکدام شهری!پیری یاجوان؟ نزدیکی یادور؟ اما میدانم همسفریم ومقصد مشترکمان الله است.. دعایم برایت سعادتِ دنیا وآخرت است.. آمين يارب العالمين.. شبتون آرام وزیبا @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: