امام رضا (ع)میفرمایند: صلوات،گناهان را ریشه کن...- کانال آکابانو

امام رضا (ع)میفرمایند: صلوات،گناهان را ریشه کن...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

امام رضا (ع)میفرمایند: صلوات،گناهان را ریشه کن میکند صبحی زیبا باصلوات برمحمد وآل محمد(ص) @akabano آکابانو

لايک21 انتشار در تلگرام
تگها: