یادت: بهاریست در سر، تابستانی در آغوش، ...- کانال آکابانو

یادت: بهاریست در سر، تابستانی در آغوش، پاییزی بر قلب و زمستانی بر استخوانم... زهره.نیکو @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط