اغلب مردم به قصد 'فهمیدن' گوش نمی دهند! آنها به ...- کانال آکابانو

اغلب مردم به قصد 'فهمیدن' گوش نمی دهند! آنها به قصد 'پاسخ دادن' گوش می دهند!! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: