پخت بزرگترین کوفته جهان با وزن 101 کیلوگرم توسط...- کانال آکابانو

پخت بزرگترین کوفته جهان با وزن 101 کیلوگرم توسط آشپز ایتالیایی در آمریکا

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها: