تنور دلت ڪہ ڪَرم باشد ناڹ مهرباني‌اش را مي‌خور...- کانال آکابانو

تنور دلت ڪہ ڪَرم باشد ناڹ مهرباني‌اش را مي‌خور...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

تنور دلت ڪہ ڪَرم باشد ناڹ مهرباني‌اش را مي‌خورے هرچہ دلت ڪَرمتر مهرباني‌ات بیشتر و روزڪَارت آبادتر است ❣❤️تنور دلتوڹ ڪَرم ❣❤️روزڪَارتوڹ آباد ❣❤️ظهرتوڹ بخیر @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط