⭕️ اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابره...- کانال آکابانو

⭕️ اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمل کردی؛ دیگه در مورد آزادی شعار نده!

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط