شادمان ترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند...- کانال آکابانو

شادمان ترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند بلکه بهترین برداشت را از زندگی دارند ... به امید برداشتهای خوب از زندگی

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط