کفشی که مناسب پای کسی است پای دیگری را می‌زند؛ ه...- کانال آکابانو

کفشی که مناسب پای کسی است پای دیگری را می‌زند؛ هیچ نسخه‌ ی واحدی برای زندگی کردن که مناسب حال همگان باشد وجود ندارد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط