در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنی...- کانال آکابانو

در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنید از او بهتر باشید ... آن کسی نیست جز گذشته ی خودتان @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط