یک ذهن خلاق میتواند از بدترین ها ؛ بهترین ها را خل...- کانال آکابانو

یک ذهن خلاق میتواند از بدترین ها ؛ بهترین ها را خلق کند...!!!

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: