دشواری ها همچون پیله های پروانه هستند درونش سخت می...- کانال آکابانو

دشواری ها همچون پیله های پروانه هستند درونش سخت می گذرد اما اگر درست از آن گذر کنیم ... پرواز انتظارمان را میکشد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک13 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط