ﺁﺩﻣـی ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺳﺎﺩﮔـی ﻣﯿﮑﻨﻪ ......- کانال آکابانو

ﺁﺩﻣـی ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺳﺎﺩﮔـی ﻣﯿﮑﻨﻪ ...! ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺎﺩﮔــی ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺧــــﻄﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ...❤️ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک26 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط