اگر، در زندگی نگاهت به داشته هایت باشد بیشتر خواهی...- کانال آکابانو

اگر، در زندگی نگاهت به داشته هایت باشد بیشتر خواهی داشت.... اما اگر مدام به نداشته هایت فکر کنی هیچ وقت هیچ چیز برایت کافی نخواهد بود.... فکرت راترمیم کن ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط