تصویر جالب از خیابان ولیعصر طهران قبل از آسفالت شد...- کانال آکابانو

تصویر جالب از خیابان ولیعصر طهران قبل از آسفالت شدن، وقتی که سنگفرش بود آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: