کل اون روزی که روزه هستی یکطرف اون دو دقیقه ای که ...- کانال آکابانو

کل اون روزی که روزه هستی یکطرف اون دو دقیقه ای که قبل اذان میشینی سر سفره یکطرف https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: