امام علي(ع) فرمودند : زنان، نزد شما امانت های ...- کانال آکابانو

امام علي(ع) فرمودند : زنان، نزد شما امانت های خدا هستند، آزارشان نرسانید و بر آنها سخت نگیرید. مستدرک جلد2، صفحه551 @akabano آکابانو

لايک52 انتشار در تلگرام
تگها: