#سلامتی کرفس دارای خصوصیات یک دیورتیک خوب است ب...- کانال آکابانو

#سلامتی کرفس دارای خصوصیات یک دیورتیک خوب است به این معنی که باعث تخلیه بهترو سریع‌تر آب از بدن می‌گردداین اثر باعث تسریع سوخت و ساز و در نتیجه مصرف توده چربی بدن می‌گردد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: سلامتی

ويديوهاي مرتبط