لحظه سحر تمام خوبی ها را برایتان آرزو می کنم......- کانال آکابانو

لحظه سحر تمام خوبی ها را برایتان آرزو می کنم......- کانال آکابانو

بستن تبليغ

لحظه سحر تمام خوبی ها را برایتان آرزو می کنم... نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی... و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: