⭐️اگر بیش از10ساعت در روز کارمداوم کامپیوتری گوش...- کانال آکابانو

⭐️اگر بیش از10ساعت در روز کارمداوم کامپیوتری گوشي انجام می دهید حتما هر روز سیب بخورید سیب از آسیب به سلول های چشم و. مغز جلوگیری می کند @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط