واحد شمارش صبح آفتاب نیست دل ماست، صبح هر روز ، ...- کانال آکابانو

واحد شمارش صبح آفتاب نیست دل ماست، صبح هر روز ، ما به تعداد گلهای بهار خندیده ایم، طلوع کرده ایم و آفتاب را بیدار کرده ایم. صبحتان بیدار، صبحتان خوشحال، صبحتان بخیر.. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط