آدم بدبین در هر فرصتی گرفتاری می بیند و آدم خوشب...- کانال آکابانو

آدم بدبین در هر فرصتی گرفتاری می بیند و آدم خوشبین در هر گرفتاری فرصتی را . ' وینستون چرچیل ' @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: