سه گروه را هرگز فراموش نكن : آنها كه در شرايط دشو...- کانال آکابانو

سه گروه را هرگز فراموش نكن : آنها كه در شرايط دشوار كمكت كردند ، آنها كه در شرايط دشوار رهايت كردند ، آنها كه در شرايط دشوار قرارت دادند ... ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط