پشه های ماده پس از مکیدن خون،قادر به تخم گذاری هست...- کانال آکابانو

پشه های ماده پس از مکیدن خون،قادر به تخم گذاری هستند.اکثر حشرات نمیتوانند بدون مکیدن خون،تخم گذاری کنند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط