اگر دونفر را همزمان دوست داشتید نفر دوم را انت...- کانال آکابانو

اگر دونفر را همزمان دوست داشتید نفر دوم را انتخاب کنید… چون اگر نفر اول را واقعا دوست داشتید هیچ وقت به نفر دومی فکر نمیکردید Syg @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها: