بانو درخشان: چه غوغایی به پا شد!!! نه تو عاشق شد...- کانال آکابانو

بانو درخشان: چه غوغایی به پا شد!!! نه تو عاشق شدی نه من عاشقتر نصفه نیمه رها شد توانی برای عاشق کردن نماند در من میلی برای عاشق شدن نبود در تو فقط یک بازی بود!!!! شبیه بازی بچه گانه قهر های ممتد آشتی های کوتاه خنده های ریز و کوچک گریه های درشت و پی در پی آسیبهای فراوان لذتهایی اندک عشقی یک بانده عشقی فرسوده قلبی کم تپش خاطره ای گنگ و بی رنگ و چه بی سلاح باختم در جنگ عشق.... 'مهربانو' amamehaye4431 دکلمه #بانو_درخشان @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط