پوستر جالب با موضوع اينكه مواد شوينده از ديد كودكا...- کانال آکابانو

پوستر جالب با موضوع اينكه مواد شوينده از ديد كودكان چگونه است و تاكيد بر رعايت مسائل امنيتي در نگهداري انها دور از دسترس كودكان! @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: