هیچوقت نمیتوانی چیزی راکه قرار است ازدست بدهی ن...- کانال آکابانو

هیچوقت نمیتوانی چیزی راکه قرار است ازدست بدهی ن...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

هیچوقت نمیتوانی چیزی راکه قرار است ازدست بدهی نگه داری توفقط قادرهستی چیزی راکه داری قبل از انکه از دست برود عاشقانه دوست داشته باشی... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط