انجام ورزشهای هوازی مانند پیاده روی و شنا کردن بهت...- کانال آکابانو

انجام ورزشهای هوازی مانند پیاده روی و شنا کردن بهترین نوع ورزش در این ماه مبارک است. که بعد از افطار باید انجام شود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط