الهی امشب هیچ چشمي‌ڪَریاڹ نشہ الهي هرچي خوبیہ خدا...- کانال آکابانو

الهی امشب هیچ چشمي‌ڪَریاڹ نشہ الهي هرچي خوبیہ خدا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

الهی امشب هیچ چشمي‌ڪَریاڹ نشہ الهي هرچي خوبیہ خدابراتوڹ رقم بزنہ الهي هیچ تني دچاردردوبیمارے نشہ الهي آرامش مهماݧ همیشڪَي‌توݧ باشہ الهي الهي ڪہ امشب بہ ارزوهاتوڹ برسید

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط