با شروع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمده ای. مهربان...- کانال آکابانو

با شروع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمده ای. مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش. شاید فردایی نباشد. شاید فردایی باشد و عزیزی نباشد @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: