آرزو میڪنم در ايڹ روز زيبانسیم مهر زلف خاطرتاڹ را...- کانال آکابانو

آرزو میڪنم در ايڹ روز زيبانسیم مهر زلف خاطرتاڹ را...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

آرزو میڪنم در ايڹ روز زيبانسیم مهر زلف خاطرتاڹ را بیاراید تپش عشق حیات را در وجودتاڹ ڪَڸ‌افشاني ڪند وشور زندڪَي درجانتاڹ متلاطم ڪَردد صبح همه دوستان خوبم بخیر

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: