صبحتون پر از شادی های بی سبب دلتون گرم از آفتاب ام...- کانال آکابانو

صبحتون پر از شادی های بی سبب دلتون گرم از آفتاب امید ذهنتون پر از افکار ناب و پاک قلبتون مملو از مهربانی دستتون سرشار از بخشندگی و آرزوهاتون مستجاب....

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط