همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن همه ساله حج نمو...- کانال آکابانو

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن بخدا که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد که به روی نا امیدی در بسته باز کردن صبحتون بخیر @akabano آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها: