معلم_درگذشته سخنانت بوے عشق مےداد و بوے زندگے ...- کانال آکابانو

معلم_درگذشته سخنانت بوے عشق مےداد و بوے زندگے و خاطرات زیباے درس و ڪتاب و مدرسہ همچناڹ در ابڹ تلخے روزگار، لبخند شیرینے بر لبانم مےنشاند یادت گرامے معلم درگذشتہ ام

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط