زندگي شوق رسیدن به همان فردایيست که نخواهد آمد ...- کانال آکابانو

زندگي شوق رسیدن به همان فردایيست که نخواهد آمد ! تو نه در دیروزى و نه در فردایى ظرف امروز پر از بودن توست زندگى را دریاب @akabano آکابانو

لايک10 انتشار در تلگرام
تگها: