برآوردهای فائو نشان می دهد هر روز به ازای هر نفر...- کانال آکابانو

برآوردهای فائو نشان می دهد هر روز به ازای هر نفر 134 کیلوکالری غذا در ایران به هدر می رود، یعنی 35 درصد محصولات کشاورزی تولیدی دور ریخته می‌شود @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: