پروردگارا دفتردلمان را به تو می سپاریم بادستان ...- کانال آکابانو

پروردگارا دفتردلمان را به تو می سپاریم بادستان ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

پروردگارا دفتردلمان را به تو می سپاریم بادستان مهربانت قلمی بردار; خط بزن غمهایمان را وبرایمان دلی رسم کن به بزرگی دریا شبتان آرام و خدایی @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط