سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. من ه...- کانال آکابانو

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. من ه...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. من هم .. اگر بگذارند ... دارم خرده های دلم را... چسب میزنم... راستی این دل ... دل می شود ؟ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: