چهارم ژاکلین مارس تولیدکننده شکلات او نوه فرانک سی...- کانال آکابانو

چهارم ژاکلین مارس تولیدکننده شکلات او نوه فرانک سی مارس بنیانگذارشرکت شکلات‌سازی مارس است ثروت:۲۰ میلیارد دلار @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: