سوم آلیس والتون ۹۱ساله فرانسوی دخترسوم والتون بنیا...- کانال آکابانو

سوم آلیس والتون ۹۱ساله فرانسوی دخترسوم والتون بنیانگذارشرکت وال مارت ثروت: ۳۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: