هیچ کس آن قدر فقیر نیست که نتواندلبخندی به کسی بب...- کانال آکابانو

هیچ کس آن قدر فقیر نیست که نتواندلبخندی به کسی ببخشد وهیچ کس آن قدرثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط