سحرگاهان هواعطرتازه ای دارد وعشق ازهمیشه پررنگترا...- کانال آکابانو

سحرگاهان هواعطرتازه ای دارد وعشق ازهمیشه پررنگتراست. چشم هایت راببند. بیابرای هم دعاکنیم. و گشایش گره از کار و زندگی یکدیگر را آرزوکنیم. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط