غمگین ترین آدمها کسانی هستندکه برداشت دیگران ...- کانال آکابانو

غمگین ترین آدمها کسانی هستندکه برداشت دیگران برایشان اهمیت زیادی دارد پابلو_پیکاسو  https://telegram.me/joinchat/AAAAADwKAHO64TEJO8wWdA

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط