متن بسیار زیبا: منتظر باش اما معطل نشو، تحمل کن ...- کانال آکابانو

متن بسیار زیبا: منتظر باش اما معطل نشو، تحمل کن اما توقف نکن قاطع باش اما لجباز نباش ، صریح باش اما گستاخ نباش بگو آری ،اما نگو حتما .... بگو نه ،اما نگو ابدا شکست بخور اما دوباره تلاش کن ،که اگر چنین کنی بی تردید موفقی https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: