هیچ دلیلی وجود ندارد که به خاطر چیزی که نمیتوانی...- کانال آکابانو

هیچ دلیلی وجود ندارد که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط