دوم لیلیان بتانکور ۹۱ ساله فرانسوی مالک لورئال بز...- کانال آکابانو

دوم لیلیان بتانکور ۹۱ ساله فرانسوی مالک لورئال بزرگترین شرکت تولیدلوازم آرایشی درجهان ثروت:۳۴میلیاردو۵۰۰میلیون دلار @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: